V&E Fashion na Svadobnom veľtrhu 2017 v Inchebe

MEMO photo agency – Svadobný veľtrh 2017 v Inchebe, V&E Fashion